Omskapa ditt liv - Livsdesign4u

Vägen till ett liv i lätthet - för dig som är redo för mer

475,00 kr

Omskapa ditt liv - självstudie

Detta är kursen för dig som med trygg och säker vägledning vill se över vad som verkligen är du. För dig som har en känsla av att det måste finnas mer i livet än ”bara” detta du upplever just nu, det är för dig som vill känna glädje i det du gör.

Utan kostnad

Din manifesteringsplan

Själva skapandeprocessen utgår ifrån att du har en önskan, du hittar känslan i det du önskar, skapar momentum och sedan behöver du agera. Steg för steg leder jag dig från punkt A till punkt B.

Utan kostnad

Videotek

Inspirerande videor som alla har syftet att bidra till att du tar dig bortom dina begränsande föreställningar och skapar dig ett liv i lätthet.

Utan kostnad

Grunderna i Medvetet Skapande

Medvetet Skapande handlar om vad du i sanningen är och hur Universum verkar till din fördel. Välkommen att lära dig mer och skapa dig ett liv i lätthet...